1223
تاریخ انتشار : 10:28:46 , 1394/03/04    ارسال به دوستان |    نسخه چاپی  

چند توصیه برای حفظ گاوهای در معرض خطر در طول فصل تابستان
تنش گرمايي در گاوهاي خشک، موجب کاهش 10 درصدي وزن تولد، کاهش 12 درصدي توليد شير در شيردهي بعدي، افت کيفيت آغوز با کاهش غلظت lgG و منجر به بروز مشکلات مربوط به دوره انتقال و زايمان مي شود. توصيه هاي ما به قرار زير است:
زماني که در اواسط تابستان به گاوداري ها سر مي زنيم، اغلب با مناظري همچون پنکه هاي شکسته و خراب، مه پاش هاي گرفته، سايه بان هاي ناکارآمد و آبخوري هاي کثيف و غير قابل قبول مواجه مي شويم. تجهيزات کاهنده گرما براي گاوهاي خشک، اغلب موجب بهبود توليد شير آنها در شيردهي بعدي مي شود.

مشهود است که گرما منجر به بروز مشکلات توليدمثلي مي شود. البته ساير مشکلات سلامت گله نيز منجر به بروز مشکلات توليدمثلي مي شوند. در طول تابستان مشکلاتي همچون ورم پستان، جابجايي شيردان و سقط نيز بيشتر رخ مي دهند.

چرا در طول تابستان ميزان جابجايي شيردان زياد مي شود؟ مشکل حقيقي ممکن است مربوط به مشکلات توليدمثلي تابستان گذشته باشد. بهبود وضعيت توليدمثلي، معمولا 60 روز پس از آخرين رخداد تنش گرمايي حاصل مي شود که معمولا اوايل تا اواسط پائيز است. در اين شرايط، وضعيت دوره انتقال و گاوهاي تازه زا با تنگنا مواجه خواهد شد. بنابراين تراکم، تنش و تمام مشکلات مربوط به تنش گرمايي با هم منجر به بروز مشکلات دوره انتقال خواهند شد که سالانه تکرار مي شود، مگر اينکه کاري انجام شود.

گرما، گروهي از گاوها را را بيش از ساير گاوها مي رنجاند. اين گروهها عبارتند از گاوهاي تازه زا، بيمار، لنگ، پير و گاوهاي غيرآبستني که با روز شيردهي بيش از 150 وارد تابستان مي شوند.

علاوه بر افت عملکرد توليدمثلي، تنش گرمايي ساير شاخص هاي گاوداري را نيز متاثر مي سازد. توليد شير افت مي کند و مصرف ماده خشک به مقدار 10 درصد يا بيشتر کاهش مي يابد. ميزان بيماري هاي مختلف در سطح گله افزايش مي يابند.

تنش گرمايي در گاوهاي خشک، موجب کاهش 10 درصدي وزن تولد، کاهش 12 درصدي توليد شير در شيردهي بعدي، افت کيفيت آغوز با کاهش غلظت lgG و منجر به بروز مشکلات مربوط به دوره انتقال و زايمان مي شود.

براي گاوهاي در معرض خطر چه اقداماتي بايد انجام دهيم؟ توصيه هاي ما به قرار زير است:

آب

_ گاوها روزانه حدود 240 ليتر آب مي نوشند. وضعيت آبرساني در گاوداري را بررسي کنيد.

_ آب را از لحاظ مواد معدني، PH و باکتري ها دو بار در سال مورد آزمايش قرار دهيد. بساري از تجهيزات آبخوري ممکن است نياز به کلرزدائي داشته باشند.

_ آبخوري ها را هر روز شسته و پر از آب کنيد. حداقل هفته اي يکبار آبخوري ها را با ترکيب کلره بشوئيد.

_ براي هر 10 راس گاو بايد حداقل 76 سانتي متر محيط آبخوري فراهم کرد. حداقل دو آبخوري در هر بهاربند تعبيه کنيد.

_ آبخوري ها را نزديک راهروي خروجي و در 15 متري آخور قرار دهيد.

پنکه

_ زماني که دماي هوا بيش از 21 درجه سانتيگراد است، پنکه ها را پيوسته روشن بگذاريد. سرعت چرخش پره پنکه هاي بالاي راهروهاي خوراک خوري و فري استال ها بايد mph 4 تا 5 باشد.

_ فاصله طولي هر دو پنکه از يکديگر با ضرب قطر پنکه (به متر) در عدد 3 به دست مي آيد. فاصله بين پنکه ها از 121 سانتيمتر تا 9 متر مي تواند متغير باشد.

_ تيغه ها و بدنه پنکه ها را تميز کنيد.

_ هر پنکه را با زاويه 25 درجه نصب کنيد.

ارتفاع پنکه ها نبايد بيش از 2.4 متر باشد.

_ به ازاي هر 10 راس گاو يا هر 14 متر مربع يک پنکه با قطر 91 سانتي متر در انتظار دوشش تعبيه کنيد.

_ پنکه ها را به گونه اي نصب کنيد که جريان هوا يا جهت باد از پشت آن به سمت جلو باشد.

_فاصله عرضي پنکه ها بايد 91 سانتي متر باشد.

مه پاش

_ هدف از نصب مه پاش، خيس کردن پوست دام و تبخير آب از روي بدن گاو در هر چرخه از مه پاشي است.

_ در هر چرخه به 1.5 ليتر آب به ازاي هر گاو در راهروي خوراک دهي نياز است.

_ فاصله نازل ها با يکديگر بايد 1.8 تا 2.4 متر باشد. ارتفاع نازل ها نبايد بيش از 1.8 تا 2.1 متر باشد.

_ زماني که درجه هوا بيش از 23 درجه سانتي گراد است، به ازاي هر 10 دقيقه، مه پاش را 1 تا 3 دقيقه روشن بگذاريد.

_ در بهاربندها، زماني که دماي هوا بيش از 21 درجه سانتيگراد است، به ازاي هر 5 دقيقه، مه پاش را 1 تا 3 دقيقه روشن بگذاريد.

تغذيه

_ با به حداقل رساندن انتخاب اجزاي خوراک توسط دام، احتمال رخداد اسيدوز را به حداقل برسانيد. طول منابع الياف موثر جيره بايد 5 سانتي متر باشد. از بيکربنات نيز استفاده کنيد.

_ دفعات خوراک دهي در روز را افزايش دهيد. بهتر است خوراک تازه در ساعات خنک صبح در اختيار دام قرار گيرد. تراکم جمعيت را به حداقل برسانيد.

_ به استفاده از بافرها، نمک هاي افزودني، چربي عبوري (bypass) و تثبيت کننده جيره توجه کنيد تا از رشد کپک و گرم شدن جيره جلوگيري به عمل آيد.

توليدمثل

_ با ارائه برنامه هاي توليدمثلي، تنش را تعديل کنيد.

_ به بارورسازي گاوها ادامه دهيد.

_ از برنامه هاي همزماني (پري سينک، اوسينک و ري سينک) براي افزايش موفقيت تلقيح مصنوعي استفاده کنيد.

_ استفاده از ابزار کمک تشخيصي فحلي مانند کامار، گچ دم، گام سنج و غيره نيز سودمند هستند.

_ تلقيحات را اوايل صبح انجام دهيد.

بدين ترتيب با اعمال تغييرات و طراحي برنامه اي مدون در راستاي کاهش دما در طول فصل تابستان روزانه 2.2 تا 3.1 کيلوگرم شير توليدي افزايش مي يابد.

 
نظر کاربران

ارسال نظر
نام و نام خانوادگی  

پست الکترونیکی    

نظر شما  
 


تمامی حقوق این سایت متعلق به شرکت دارویی پارس دوفارما است. ©2014