پن استـرپ جکت ( ویال تزریقی )
 

 

ترکيبات:
بنزيل پني سيلين پروکائين:  IU 200،000
دي هيدرواسترپتومايسين سولفات:  mg 200

موارد کاربرد:
براي درمان عفونت هاي ناشي از باکتري هاي حساس به پني سيلين و استرپتومايسين استفاده مي گردد.
پنيسيلين G بر عفونت هاي ناشي از باکتري هاي گرم مثبت مثل استافيلوکوک اورئوس، استرپتوکوک هاي بتا هموليتيک، کورينه باکتريوم ها، اريزپلوتريکس و برخي باکتري هاي گرم منفي مانند گونه هاي اکتينوباسيلوس و پاستورلا موثر است.

مقدار و روش مصرف:
تزرق به روش داخل عضلاني
گاو، گوسفند، سگ و گربه: ml 2- 5/0  به ازاي هر 10 کيلوگرم وزن بدن به مدت 3 تا 5 روز، 12 تا 24 ساعت يکبار.
در دماي 15-8 درجه سانتي گراد
 و در جاي تاريک نگهداري شود.

شکل دارويي:
ويال  100 ميلي ليتر
 


تمامی حقوق این سایت متعلق به شرکت دارویی پارس دوفارما است. ©2014