پارس دوفارما

شرکت دارویی پارس دوفارما فعالیت خود را از سال 1375 در جهت فروش محصولات دارویی دام و طیور در ایران و کشورهای منطقه آغاز نموده است.

استقرار سیستم تضمین کیفیت، نظارت مستمر، آموزش پرسنل کلیدی، تامین مواد اولیه دارویی از معتبرترین منابع، کنترل مواد اولیه دارویی، و صدور برگه آنالیز در آزمایشگاه‌های کنترل کیفیت، کنترل محصول نهایی تولید شده و تایید کیفیت از طریق نمونه برداری تصادفی جزو اصول شرکت پارس دوفارما به منظور تضمین اثربخشی محصولات تولیدی در ایران می‌باشد.

سیستم تضمین کیفیت

نظارت مستمر

آزمایشگاه کنترل کیفیت

منابع معتبر مواد اولیه

محصولات ما